بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

مطالب دسته ی "معاونت آموزش و پژوهش" " بایگانی مطالب سایت

کارگاه زبان انگلیسی

کارگاه زبان انگلیسی

کارگاه زبان انگلیسی سال ۹۵-۹۴

ادامه مطلب ...
کارگاه روش مقاله نویسی

کارگاه روش مقاله نویسی

کارگاه روش مقاله نویسی- معاونت پژوهش سال تحیلی ۹۵-۹۴

ادامه مطلب ...
تجهیز اتاق پژوهش به سیستم های رایانه ای

تجهیز اتاق پژوهش به سیستم های رایانه ای

تجهیز اتاق پژوهش به سیستم های رایانه ای و ارتقاء کمی و کیفی

ادامه مطلب ...
برگزاری مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر و اساتید

برگزاری مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر و اساتید

برگزاری مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر و اساتید در هفته پژوهش سالتحیلی ۹۵-۹۴

ادامه مطلب ...
مراسم تقدیر از اساتید کارگاهی پژوهشی در روز معلم

مراسم تقدیر از اساتید کارگاهی پژوهشی در روز معلم

مراسم تقدیر از اساتید کارگاهی پژوهشی در روز معلم ۹۶-۹۵

ادامه مطلب ...