بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

مطالب دسته ی "معاونت آموزش و پژوهش" " بایگانی مطالب سایت

کارگاه صرف و نحو

کارگاه صرف و نحو

کارگاه صرف و نحو ترم اول ۹۷-۹۶

ادامه مطلب ...
کارگاه روش مقاله نویسی

کارگاه روش مقاله نویسی

کارگاه روش مقاله نویسی

ادامه مطلب ...
كارگاه نظری و عملی فرهنگ موضوعی جهاد و دفاع در آینه آیات و روایات

كارگاه نظری و عملی فرهنگ موضوعی جهاد و دفاع در آینه آیات و روایات

كارگاه نظری و عملی فرهنگ موضوعی جهاد و دفاع در آینه آیات و روایات ۹۷-۹۶

ادامه مطلب ...
كارگاه روش مطالعه و مباحثه

كارگاه روش مطالعه و مباحثه

كارگاه روش مطالعه و مباحثه ترم اول۹۷-۹۶

ادامه مطلب ...
مسابقه درست نویسی

مسابقه درست نویسی

مسابقه درست نویسی سال تحصیلی۹۷-۹۶ ترم اول

ادامه مطلب ...