بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

مطالب دسته ی "معاونت تهذیب و تبلیغ" " بایگانی مطالب سایت

دوره اخلاق توسط استاد صفایی بوشهری

دوره اخلاق توسط استاد صفایی بوشهری

دوره اخلاق توسط استاد صفایی بوشهری سال ۹۵-۹۴

ادامه مطلب ...
درس اخلاق هفتگی مدرسه

درس اخلاق هفتگی مدرسه

درس اخلاق هفتگی مدرسه

ادامه مطلب ...
درس اخلاق شبانه

درس اخلاق شبانه

درس اخلاق شبانه

ادامه مطلب ...
حضور آیت الله شهرستانی نماینده ایت الله سیستانی

حضور آیت الله شهرستانی نماینده ایت الله سیستانی

حضور آیت الله شهرستانی نماینده ایت الله سیستانی درحوزه سال ۹۶-۹۵

ادامه مطلب ...
حضور آیت الله شفیعی

حضور آیت الله شفیعی

حضور آیت الله شفیعی سال ۹۵-۹۴

ادامه مطلب ...