بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

مطالب دسته ی "معاونت تهذیب و تبلیغ" " بایگانی مطالب سایت

افتتاحیه سال تحصلی ۹۷-۹۶

افتتاحیه سال تحصلی ۹۷-۹۶

افتتاحیه سال تحصلی ۹۷-۹۶

ادامه مطلب ...
اردوی جهادی

اردوی جهادی

اردوی جهادی سال ۹۷

ادامه مطلب ...
اردوی جهادی روستای گرگر

اردوی جهادی روستای گرگر

اردوی جهادی روستای گرگر سال۹۸-۹۷

ادامه مطلب ...
اردوی بازدید مدارس از حوزه جهت جذب

اردوی بازدید مدارس از حوزه جهت جذب

اردوی بازدید مدارس از حوزه جهن جذب سال ۹۹-۹۸

ادامه مطلب ...
حضور طلاب برای غسل و کفن جانباختگان بیماری کرونا

حضور طلاب برای غسل و کفن جانباختگان بیماری کرونا

حضور طلاب برای غسل و کفن جانباختگان بیماری کرونا

ادامه مطلب ...